Voor ons regenwoud
Meer Informatie
Voor onze toekomst
Meer over ons beleid
Voor onze economie
Info Houtexport
Previous slide
Next slide

Welkom op de website van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in Suriname. Deze website biedt genoeg tools en informatie over het beheer, duurzaam gebruik en (re)productie van ons herstelbaar regenwoud in Suriname.

De kracht van SBB in cijfers

jaren actief met bosbeheer
0
miljoen hectare bos onder duurzaam beheer
0
bosbedekking in Suriname
0 %
sbb tot uw dienst
Waarvoor bent u terecht bij de SBB?
SBB heeft als doel het bevorderen van een duurzame en optimale benutting van de bossen in het algemeen en van de voor houtproductie bestemde bossen in het bijzonder door toepassing van de richtlijnen in de Wet Bosbeheer.
SBB heeft als doel het bevorderen van een duurzame en optimale benutting van de bossen in het algemeen en van de voor houtproductie bestemde bossen in het bijzonder door toepassing van de richtlijnen in de Wet Bosbeheer.
In Suriname komen meer dan 400 Houtsoorten voor. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de categorieën A, B en C klasse. Ook komen er houtsoorten voor waarvan de velling verboden is.
Alvorens de aanvrager de aanvraagprocedure start voor een houtconcessie of exploratievergunning moet de aanvrager eerst een terrein op de bosbouwlegger kunnen aanwijzen.
Ongeplande exploitatie leidt tot slechte coördinatie van de boswerkzaamheden en tot onnodige schade aan het overblijvende bos,

In Suriname, zijn er, op basis van de Wet Bosbeheer en uitvoeringsbesluiten, nieuwe voorschriften en richtlijnen voor bosbeheer en houtoogst vastgesteld, die ertoe moeten leiden dat de houtexploitatie voldoet aan de vereisten van duurzaam bosbeheer.

Nieuws & Bekendmakingen

GONINI
National Land Monitoring System of Suriname

GONINI is het nationaal interactief geo-portaal van Suriname met recente gegevens over bos en landbedekking en landgebruik. Het GONINI portaal is ook geschikt om via uw telefoon of tablet te bekijken.

Knowledge, Research, Planning, and Information

Knowledge, Research, Planning, and Information (KOPI) is de naam van deze webpagina waar alle statistische gegevens, geproduceerd in het kader van het National Forest Monitoring System (NFMS), kunnen worden bekeken. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor onderzoek, planning en ook beleidsvorming. Deze webpagina is in maart 2021 gelanceerd en wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Bosbeheer en Bosbeheer (SBB).

Het doel van bosbeheer is om ecologische, sociale en economische doelen effectief te bereiken

Bosbeheer is essentieel voor commerciële bosbouw en essentieel voor het ecosysteem. Het zorgt voor schone lucht en water, is de thuisbasis van wilde dieren en bevat hulpbronnen die we elke dag consumeren.

Bosbeheer gaat ook over het gezond houden van onze planeet, het tegen gaan van ongecontroleerde ontbossing, het vervuiling en schaden van het milieu.

Bosbeheer zorgt ook voor:

  • de veiligheid van het bos en zijn bewoners
  • het behoud van de gezondheid van het ecosysteem
  • de verbetering van de productie van houtproducten en -diensten