Houtexport

Bij de uitvoer van rondhout, ruw bewerkt en gezaagd hout is een geldige exportvergunning vereist. De keuring van exporthout heeft tot doel het bewaken van de kwaliteit van het Surinaamse hout, het beoordelen van de kwaliteit ter vaststelling van de minimale FOB (Free On Board) waarde en het bepalen van de juiste houtsoort, het assortiment, de kwaliteit en het volume.

Vereisten bij houtexport

Voor het exporteren van hout moet het bedrijf in kwestie:

Exportvergunning

Om rondhout, ruw bewerkt en gezaagd hout uit te voeren is een exportvergunning noodzakelijk. Uitzonderingen worden gegeven voor geschenkzendingen van hout of houtproducten met een waarde minder dan US$ 500 zoals:

Vereisten bij houtexport

Om hout te kunnen exporteren is een exportvergunning nodig. Hiervoor moet een aanvraag tot controle en keuring van het te exporteren hout worden gedaan. Deze keuring geschiedt om de kwaliteit van het te exporteren Surinaamse hout te waarborgen. Tijdens de keuring wordt de minimale FOB-waarde, de kwaliteit, de houtsoort, het assortiment en het volume vastgesteld.

De aanvraag tot keuring moet tenminste 1 week voor verscheping worden ingediend bij de afdeling Productie Controle van de SBB. Voor rondhout is een aanvraag van 2 weken voor de keuring gewenst omdat er een voorcontrole plaatsvindt. Bij deze voorcontrole wordt de exporteur geadviseerd.