Beleid & Regelgeving

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is een werkarm van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond – en Bosbeheer (RGB) en geeft ondermeer adviezen aan de Minister van RGB met betrekking tot het te voeren beleid zowel nationaal als internationaal. Daarnaast speelt de SBB een belangrijke rol bij de uitvoering van het bosbeleid welke uitgestippeld is door het Ministerie van RGB.