Bosbijproducten

Ingevolge artikel 40 lid 1 van de Wet Bosbeheer is de Minister van RGB bevoegd tot het verlenen van vergunningen tot de inzameling van bosbijproducten. Dit zijn alle voortbrengselen van plantaardige oorsprong, die zonder het toebrengen van blijvende schade aan de boom, de plant of het bos kunnen worden ingezameld.

In te dienen documenten voor een aanvraag: