SBB Bestuur

Het bestuur van de SBB is als volgt samengesteld:

SBB Directoraten

De SBB directoraten zijn er om duurzaam bosbeheer te bevorderen en toezicht te houden op de naleving van de Wet Bosbeheer. De SBB bestaat uit een gemotiveerd team van meer dan 100 personeelsleden, waarvan het over grootste deel werkzaam is op het directoraat Bosbeheer en de functie van Boswachter bekleedt. Hieronder een overzicht van de directoraten van de SBB.

Bosbeheer

Dit directoraat draagt zorg voor de controle op de bos inrichting en verricht veld-, weg-, zagerij- en mobiele controlewerkzaamheden. Ook worden de keuringen bij de export van hout en houtproducten door medewerkers van dit directoraat verricht.

Onderzoek & Ontwikkeling

Het Directoraat Onderzoek en Ontwikkeling heeft als hoofdtaak onderzoek te verrichten en ontwikkelingen bij te houden aangaande de bosbouwsector en hieraan gerelateerde sectoren.

Facilitaire diensten

Hieronder vallen de afdelingen: Informatie Technologie, Data Processing en Formulieren.

Beheer & Logistiek

Bosbouw Economische Diensten Dit directoraat is belast met de economische analyses van de bosbouwsector.

Financiële- en Personeelszaken

Het directoraat Financiële- en Personeelszaken is verantwoordelijk voor de Boekhouding, de Debiteuren Administratie, de inning van bosheffingen en is tevens belast met het personeelsbeleid.

O.D. Juridische Zaken

Het onderdirectoraat Juridische Zaken is belast met het inventariseren en het doen van aanbevelingen ter zake van de verbetering van de bestaande (bosbouw/milieu) wetgeving.