SBB Controle

De Stichting Bosbeheer controleert op verschillende wijzen en momenten de activiteiten en operaties van relevante stakeholders in de sector. Zo worden onder andere houttransporten, -exporten, -bewerking, -verwerking, -concessies en -zagerijen gecontroleerd door SBB-personeel waaronder boswachters en inspecteurs.

Controle Transport

Ter uitvoering van artikel 45 lid 2 van de Wet Bosbeheer en de beschikking van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen de dato 17 februari 2000 no.207 / 9961, is het vervoerbiljet van toepassing bij het transport van bosproducten uit de bosexploitatie. Vervoerders zijn verplicht zich aan te melden op elke boswachter post die zij passeren.

De boswachters controleren of hetgeen voorkomt op het vervoerbiljet overeenkomt met wat vervoerd wordt.

Zagerijcontrole

De SBB controleert op zeer regelmatige basis de houtzagerijen. Hierbij wordt nagegaan of illegaal hout wordt verzaagd en/of verkocht. Tijdens een zagerijcontrole moet een vervoerbiljet van het nieuw aangevoerde hout worden voorgelegd. De boswachter controleert onder meer de houtsoort en dimensies van de nieuw aangevoerde boomstammen of stamdelen welke op dit vervoerbiljet zijn vermeld. Het gecontroleerde hout wordt voorzien van een hamermerk.

Controle Na Bewerking

Dit is een formulier om aan te geven dat een houtblok in 2 of meerdere delen zijn ingekort. De belanghebbende plaats, bij het inkorten van rond- of paalhout, op elk stuk een nieuw label en neemt de oorspronkelijke label (ook genoemd label van de moederblok) weg. Op het formulier wordt door hen vermeld de volledige informatie (lengte, diameters, houtsoortcode en labelnummer) in de kolom “oude label nummer”. Direct daaronder dient vermeld te worden de dimensies van de ingekorte stukken (kind-blokken) en het labelnummer in kolom nieuw labelnummer.