Vervoerbiljet

Ter uitvoering van artikel 45 lid 2 van de Wet Bosbeheer en de beschikking van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen d.d. 17 februari 2000 no. 207/0061, is het vervoerbiljet van toepassing bij het transport van bosproducten uit de bosexploitatie.

Wat is een vervoerbiljet?

Retributie, keuringslonen, concessierechten zijn bosbouwheffingen. De bestellingen voor labels worden gedaan bij de kassa en de afdeling debiteuren print ze uit aan de hand van de nummers die worden gegenereerd door SFISS. Het overmakingsbewijs dus betaalbewijs wordt gemaild naar de afdeling debiteuren of de klant kan het afgeven aan de kassier. Bij contante betalingen per kas is dat niet van toepassing. De debiteuren worden per kwartaal aangemaand omtrent openstaande rekeningen.

soorten vervoerbiljetten

Bij de afdeling Vergunningen wordt er vergunningsformulieren verschaft, bestempeld en getekend, als de klant er is dient de klant te tekenen. De klant is bij de afdeling Vergunningen ook terecht voor keuring aanvraag. De klant brengt dan nodige stukken en dient ook gemachtigd te zijn. De medewerkers van de afdeling Vergunningen zorgen ervoor dat die getekend kunnen worden. Keuringsaanvragen worden ook genoteerd. Er worden ook factuurkeuringslonen opgemaakt door de afdeling Vergunningen. Indien die af zijn, maakt een medewerker van de afdeling Vergunningen contact op met de desbetreffende klant. Wanneer de klant komt dient de betaling plaats te vinden. Indien men hout wilt verhandelen, mogen zij wezen bij de afdeling Vergunningen voor het keuren van het hout.