Stichting Bosbeheer, SBB

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is opgericht op 22 augustus 1998 door de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die toen verantwoordelijk was voor het beheer van het Surinaams bos. Sinds 2005 is de SBB een werkarm van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond – en Bosbeheer.

De SBB houdt kantoor aan de Ds. Martin Luther Kingweg pc. no. 283 in Paramaribo. Ter optimalisatie van haar werkzaamheden heeft de SBB-veldposten te Nieuw Nickerie, Apura, Stichting Experimentele Landbouw (S.E.L.), Afobaka, Brownsweg en Mungo. Ook zijn er wegcontroleposten te Stolkertsijver, aan de Libanonweg (Wanica) en te Paranam. De eerste Algemeen Directeur van de SBB was de heer Ir. Iwan E.A. Krolis.

Wat willen we bereiken met de SBB?

Missie & Doelstelling

De SBB is de Nationale Bosbouw Autoriteit voor het bewerkstelligen van een duurzame rationele benutting van de bossen van Suriname door middel van een efficiënte professionele organisatie in voortdurende samenspraak met de relevante Stakeholders.

De SBB heeft als doel het bevorderen van een duurzame, optimale benutting van de bossen van Suriname in het algemeen en van de voor houtproductie bestemde bossen in het bijzonder door toepassing van de in de Wet Bosbeheer 1992 en andere relevante wet en regelgeving daarvoor gegeven richtlijnen.

Welke taken heeft de SBB?

Ter verwezenlijking van haar doel is de SBB belast met onder meer de volgende taken: