Kapregister

Artikel 32 lid 4 van de Wet Bosbeheer verplicht elke concessionaris of vergunninghouder alle gevelde boomstammen en stamdelen in het kapregister bij te houden.

Het kapregister is een door de wet voorgeschreven controlemechanisme voor het registreren van de houtkap. Het wordt ook bijgehouden voor het vaststellen van de hoogte van de retributie en vormt een belangrijk instrument bij de controle op de exploitatie. De boswachters controleren onder meer de boomdimensies, de houtsoort en de locatie (GPS) van de gevelde bomen welke zijn vermeld op het kapregister. De kapregisters worden ingevoerd in de SBB-databank (LogPro), waarna de verschuldigde retributie wordt berekend.

Wanneer wordt het kapregister opgemaakt?

Dag van de Velling

Op de dag van de velling moet het kapregister in 3-voud worden opgemaakt door de concessionaris of houtexploitant en voor controle worden aangeboden aan de boswachter.

Hoe Wordt Het Kapregister Opgemaakt?

Het Kapregister Wordt Als Volgt Opgemaakt?

Wat Wordt In Het Kapregister Opgenomen?

 • Terrein no.
 • Jaarkapvlakte no.
 • Kapvak no.
 • Perceel no.
 • Naam opnemer
 • Datum van velling
 • De houtsoort
 • Boomnummer
 • De lengte in hele decimeters van de afzonderlijke boomstammen of stamdelen
 • De diameter in hele centimeters van de afzonderlijke boomstammen of stamdelen
 • Het boom- en labelnummer van de afzonderlijke blokken
 • Andere relevante informatie

Waar & Wanneer In Te Dienen?

Voor Wie Is Het Kapregister Bestemd?

Het kapregister (in 3-voud) kost SRD 250,- (per boek) en is verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de SBB en de verschillende boswachter posten.