Afdelingen & Dienstverlening

De SBB verleent verschillende diensten en kent diverse afdelingen, die klanten en partners ten dienste staan. Hieronder vindt u enkele van deze diensten en afdelingen en wat ze allemaal inhouden.

Afdeling Debiteuren

Retributie, keuringslonen, concessierechten zijn bosbouwheffingen. De bestellingen voor labels worden gedaan bij de kassa en de afdeling debiteuren print ze uit aan de hand van de nummers die worden gegenereerd door SFISS. Het overmakingsbewijs dus betaalbewijs wordt gemaild naar de afdeling debiteuren of de klant kan het afgeven aan de kassier. Bij contante betalingen per kas is dat niet van toepassing. De debiteuren worden per kwartaal aangemaand omtrent openstaande rekeningen.

Betalingen & Verkopen

Waarvoor kan de klant van SBB terecht bij de Kassa?

Voor het afrekenen van facturen voor:

a. Retributie;
b. Keuringsloon;
c. Concessierechten;
d. Exploratie vergoeding.

Voor het aankopen van boeken:

Vervoersbiljetten (VVB), Controle Na Bewerking (CNB) & Kapregister;

Voor het aankopen van (aanvraag)formulieren:

Concessierechten, Bosbouwregisters (A & B), Exploratievergunning en Incidentele Houtkap (Eenmalig, Infrastructuur & Kapplan);

Voor het bestellen en kopen van Labels (ML & KL)
Het betalen voor het printen van kopie reçu’s, bestaande & nieuwe informatie van thematische kaarten & bosbouwleggers

Betalingen voor het opladen van gps-gegevens van terrein & kapvakken en gps-gegevens van inventarisatiedata per kapvak

Afdeling Vergunningen

Bij de afdeling Vergunningen wordt er vergunningsformulieren verschaft, bestempeld en getekend, als de klant er is dient de klant te tekenen. De klant is bij de afdeling Vergunningen ook terecht voor keuring aanvraag. De klant brengt dan nodige stukken en dient ook gemachtigd te zijn. De medewerkers van de afdeling Vergunningen zorgen ervoor dat die getekend kunnen worden. Keuringsaanvragen worden ook genoteerd. Er worden ook factuurkeuringslonen opgemaakt door de afdeling Vergunningen. Indien die af zijn, maakt een medewerker van de afdeling Vergunningen contact op met de desbetreffende klant. Wanneer de klant komt dient de betaling plaats te vinden. Indien men hout wilt verhandelen, mogen zij wezen bij de afdeling Vergunningen voor het keuren van het hout.

Afdeling Stuffen