Bezoek Kazona Maycroft SBB

Van 16-24 maart heeft de SBB bezoek van Kazona Maycroft Consulting Ltd van Nigeria. De consultants zijn de heren Muyi Kazim en OLU Ajayi. De gastheer is de SBB Algemeen Directeur, Ruben Ravenberg.

Het bezoek van deze heren is in het kader van het uitvoeren van herbebossingsprojecten in Oost-Suriname. Het gaat hierbij om de dorpen Wanhatti, Langahoekoe, Ricanaumofo, Peto-Ondro, Adjuma-Kondre en Moengo Tapu.

Het uitgestippeld beleid van de Algemeen Directeur behelst ook het beschermen van de positie van Suriname als meest beboste land ter wereld met een bosbedekking van 93%. Om deze positie te beschermen maakt herbebossing deel uit van het uitgestippeld beleid. Verder is de Algemeen Directeur de mening toegedaan dat het niet zo kan zijn dat wij onze rondhout naar Aziatische landen als India en China alladol exporteren, terwijl deze landen een beleid hebben ontwikkeld om aan herbebossing te doen en hun bossen te laten staan. Daarnaast hebben deze landen wel houtzagerijen die onder andere door Suriname worden gevoed met rondhout. De Algemeen Directeur heeft dat er liever vandaag dan morgen een ontmoedigingsbeleid vanuit de regering wordt gevoerd op rondhout.

De herbebossingsprojecten met ondersteuning van Kazona Maycroft zullen uitgevoerd worden in gemeenschapbossen waar er gewerkt is/wordt, maar niet in aanmerking komen voor mijnbouw.

Er is daarom gekozen voor deze dorpen, omdat het bekend is dat in hun gebieden geen mijnbouw activiteiten plaatsvinden.

De geplande projecten hebben een tweedelig karakter, t.w. het terugwinnen van de bossen en het doen aan armoedebesstrijding, waardoor dit project gelijk een bijdrage levert aan het behalen van de V.N. Duurzame Onwikkelingsdoelen (SDG’s). Dit project levert een bijdrage aan het behalen van de SDG’s 1, 5, 13 en 15.

SDG 1 gaat over het tegengaan van armoede: dit project zal onder begeleiding van deskundigen en onder supervisie van SBB worden uitgevoerd door de dorpelingen tegen vergoeding, waardoor zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

SDG 5 gaat over dezelfde rechten en kansen voor mannen en vrouwen: de personen die het project zullen uitvoeren moet wat het aantal mannen en vrouwen betreft 50/50 zijn.

SDG 13 gaat over het tegengaan van klimaatverandering: de bossen zorgen dat er voldoende CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald, waardoor de opwarming van de aarde wordt tegengegaan.

SDG 15 gaat over het beschermen van onze ecosystemen, bossen en biodiversiteit: met het doen aan herbebossing krijgen we ecosystemen, bossen en biodiversiteit terug.

Er zal door Kazona Maycroft fondsen worden gezocht om een feasebility study te doen op totaal oppervlakte van rond de 20.000 ha aan gemeenschapsbos.

Het moet een duurzaam project worden van minimaal 10-15 jaren, waarbij afhankelijk van de fondsen steeds verlenging wordt aangevraagd.De consultants hebben op zaterdag en zondag voorbereidende bespreking gehad met de Algemeen Directeur.

Op maandag 18 maart hebben ze een voorbereidend gesprek gehad met de Algemeen Directeur op zijn kantoor. Zij waren daarbij vergezeld van de lokale consultant Kenneth Middelijk, die samen met zijn business partner Trevor Bullen de contact heeft gelegd met Kazona Maycroft.

Van 10.00 – 12.00 uur hebben de consultants een presentatie gegeven aan het bestuur, directie en managers van de SBB.

Van 12.00 – 14.30 uur is de presentatie gegeven aan externe relaties van de SBB, waaronder NIMOS, ASHU, ProBios en BHP.

Er staan bezoeken aan de zes dorpen, GBB-minister, vicepresident en president op het programma van de week.De consultants keren op zondag 24 maart terug.