Samenwerking voor duurzaam bosbeheer

Op woensdag 3 april 2024 hield een delegatie onder leiding van de Algemeen Directeur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, de heer Ruben Ravenberg, een belangrijke bijeenkomst met de kleine houtondernemers van de Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten in Moengo.

Het doel was om de uitdagingen van de ondernemers te beluisteren en hun voorstellen te noteren, met als focus op oplossingen binnen de wettelijke kaders. Tijdens de bijeenkomst kwamen zorgen naar voren over uitputting van terreinen en vertrek van kopers uit het gebied.

Een voorstel om terrein D53 te verdelen via het ICL-kapplan werd besproken, met nadruk op duurzame oplossingen op korte termijn. De Algemeen Directeur benadrukte het belang van wettelijke naleving, terwijl hij bereidheid toonde om te helpen binnen de juiste procedures.

Daarnaast werd het belang benadrukt van het aanvragen van concessies voor terreinen zonder rechten, met als doel illegale praktijken te verminderen en duurzaam bosbeheer te bevorderen.

Als deelnemers aan de bijeenkomst benadrukken we het belang van serieuze aanpak van deze kwesties en kijken we uit naar verdere samenwerking met relevante autoriteiten voor bevredigende oplossingen voor alle betrokken partijen.