”Oproep voor consultancy services”

De Stichting voor Bosbeheer & Bostoezicht (SBB) is verantwoordelijk om duurzaam strategisch bosbeheer te bewerkstilligen in Suriname en in het bijzonder de voor duurzame productie bestemde bossen. Ter realisatie van deze doelstelling is een sterke interne organisatie van eminent belang.

Ter versterking van haar interne organisatie richting de transformatie van SBB naar Bos Autoriteit Suriname (BAS) is het nodig twee ervaren consultants aan te trekken voor het uitvoeren van de volgende diensten, t.w.:

  1. Het begeleiden/trainen van de medewerkers van de Afdeling Personeelszaken (PZ) in Human Resource Management (HRM) én het transformeren van de Afdeling PZ naar een volledig HRM Department.
  2. Het opstarten van een ISO-certificeringstraject én begeleiden van de SBB richting een volledige ISO 9001:2015 gecertificeerde organisatie.

Ervaren consultants kunnen aanbiedingen indienen bij het Directie Secretariaat t.a.v. de Algemeen Directeur, de heer Ruben Ravenberg Ph.D, MBA, MSc.

Dit kan geschieden van maandag tot en met vrijdag, telkens van 8.00 – 15.00 uur. Er kan ook gemaild worden op het mailadres secretary@sbb.sr. De uiterste datum voor indiening is gesteld op vrijdag 10 mei 2024.