Kennismakingsbezoek VHL aan SBB

Op maandag 22 april brachten de heren Ahmad Vreden, docent aan Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (VHL) en tevens projectcoördinator van het CoE Groen project Duurzaam Bosbeheer in Suriname, en Jaap de Vletter, gepensioneerd docent bij VHL en thans projectmedewerker in het CoE Groen project, een bezoek aan de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in Suriname. Ze werden ontvangen door de Algemeen Directeur van SBB, de heer Ruben Ravenberg, en de heer Seth Panka, Sr. BA, tevens focalpoint van SBB bij VHL en projectcoördinator namens SBB binnen het CoE Groen project.

Tijdens het bezoek besprak de heer Ahmad Vreden de rijke historie van samenwerking tussen VHL en SBB, die teruggaat tot 2009. De samenwerking richt zich op verschillende gebieden, waaronder capaciteitsversterking voor het personeel van het directoraat Bosbeheer, bosbouwonderzoek projecten, kennisuitwisseling en ondersteuning van SBB bij de FMP projecten van VHL (stage 4e jaarsstudenten studie richting Bos en Natuurbeheer in Suriname), verwerking en verduurzaming van de productie van NTFP, en het CoE Groen project Duurzaam Bosbeheer in Suriname.

De SBB heeft aangegeven verheugd te zijn met de komst van de delegatie van VHL en content te zijn met de impact van de samenwerking. De Algemeen Directeur van SBB zei dat de samenwerking verder gecontinueerd zal worden voor de verdere versterking van de SBB.

De samenwerking tussen VHL en SBB is een belangrijke stap in de richting van duurzaam bosbeheer in Suriname en toont de inzet van beide partijen voor een gezonde en duurzame toekomst van het Surinaamse bos.