Succesvolle uitvoering van werkweek programma in Suriname voor duurzaam bosbeheer

In het kader van het CoE Groen project Duurzaam Bosbeheer in Suriname vond van dinsdag 23 april tot en met donderdag 25 april een werkweek programma plaats. Het programma richtte zich op de toepassing van drone technologie bij bosmonitoring, cameratrapping bij faunabeheer en participatory monitoring met de dorpsgemeenschap van Ovia-Olo in het District Marowijne.

Het programma werd uitgevoerd door een samenwerking van verschillende partners, waaronder Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (VHL), de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Cambisol, Tropenbos Suriname, JSOOC-Celos en ACT.

De activiteiten tijdens de werkweek waren gericht op het verkennen en toepassen van innovatieve technologieën en methoden voor het monitoren en beheren van bossen en fauna. De deelnemers kregen de kans om kennis en ervaring uit te wisselen en om samen te werken aan het bevorderen van duurzaam bosbeheer in Suriname.

Het werkweek programma werd als succesvol ervaren, waarbij de deelnemers waardevolle inzichten hebben opgedaan en nieuwe vaardigheden hebben ontwikkeld. De samenwerking tussen de verschillende partners heeft bijgedragen aan het versterken van de capaciteiten en het vergroten van de impact van het CoE Groen project.

De partners kijken terug op een geslaagde samenwerking en kijken uit naar verdere activiteiten en initiatieven om duurzaam bosbeheer in Suriname te bevorderen.